รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ ต้อนรับ นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เห็นพ้องพิจารณายกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือให้ก้าวหน้าในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเป็น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con