รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชี้แจงกรณีการคัดค้านการจ้างเอกชนให้บริการรถโดยสาร EV400 คัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con