รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2565 วันที่ 13 เมษายน 2565 และ วันที่ 14 เมษายน 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con