รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. มอบกระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนคลายกฎกระทรวง ไม่ปิดกั้นชาวบ้านผลิตเหล้าหากไม่ใช่เพื่อการค้า แต่ต้องได้มาตรฐาน ไม่อันตราย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con