รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เห็นชอบร่าง MOU ขยายความร่วมมือด้านไฟฟ้าไทย-ลาว มุ่งซื้อขายพลังงานสะอาดในภูมิภาค

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con