รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-แถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con