รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ย้ำรัฐบาลมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนในภาพรวม กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน พร้อมสร้างโอกาสการลงทุนของประเทศไทย เตรียมความพร้อมเติบโตไปกับเศรษฐกิจใหม่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con