รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พบ ผลงานตามนโยบายสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาการเกษตร การเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว มีความคืบหน้าตามแผน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con