รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี สะท้อนภาพความคืบหน้าการบริหารจัดการการเกษตรครบวงจร เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con