รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาภาคการเกษตร การเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มีความก้าวหน้าตามแผน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con