รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สิริศิลปิน” และผลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021” ประสานศธ.-อว. เปิดการเรียนรู้ศิลปะออนไลน์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con