รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 ก.พ. 65

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con