รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.เผยครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ให้ “โกวิท ผกามาศ” เป็นผอ.สศร. - “กฤษฎา คงคะจันทร์” เป็นรองปลัดวธ.และ“ประสพ เรียงเงิน” เป็นผู้ตรวจราชการวธ.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con