รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 3 แห่ง ช่วยกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service พร้อมดึงภาคีเครือข่ายเร่งแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con