รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-การรรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีข้อเสนอการปรับแบบแปลนก่อสร้างรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ที่ผ่านพื้นที่ตำบลโคกกรวด และตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con