รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุม ศบศ. ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con