รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ประชุม ศบศ. เห็นชอบหลักการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ย้ำ รัฐบาลห่วงใยประชาชน ยืนยันดูแลทุกเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con