รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดดีอีเอส ร่วมงานอำลาตำแหน่งของนางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี อดีตเลขาธิการ APT เป็นคนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศสมาชิก 2 สมัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con