รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. คลายล็อก ลดพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จว. เริ่ม 24 ม.ค. 65 เปิดลงทะเบียน Test and Go 1 ก.พ. 65

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300