รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ข่าวดี “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว (Tentative List) เตรียมเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con