รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.-จุฬาฯ ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จัดประกวด“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือน ก.พ.นี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con