รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลไม่หวั่นฝ่ายค้านเตรียมยื่นซักฟอกรัฐบาล แจงรัฐบาลจะใช้เป็นโอกาสชี้แจงความก้าวหน้าการทำงานของรัฐบาลต่อสภาฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con