รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ รับทราบและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาวาดา พร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจนักกีฬา และแฟนกีฬาชาวไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con