รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con