รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เคาะร่างประกาศกระทรวง 2 ฉบับ รองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ - การลงทุน ดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงเข้าไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con