รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.เร่งเสริมความรู้ให้ผู้บริหารงานวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล-วธ.ในพื้นที่นำทุนวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกระดับเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจภายในปี ๒๕๖๕

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con