รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย ชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถาการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con