รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติตั้งเป้าปี 65 นำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน เร่งปูพรมปักหมุดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนทั่วประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con