รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือผู้แทนพิเศษของเลขาฯ UN เรื่องเมียนมา พร้อมร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในเมียนมาอย่างสันติ และคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con