รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวัง ตรวจตราอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัยสึนามิของไทย และการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con