รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อพาเด็กตกหล่นและเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ตามเจตนารมณ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con