รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.เดินหน้าวิสัยทัศน์กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขยายผลนำทุนวัฒนธรรมสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เฟ้น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และ 10 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con