รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ มอบสาร/คำขวัญวันครู “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” ยกย่องเชิดชูเกียรติครูเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565 ย้ำตระหนักถึงการพัฒนา “ครู” หัวใจหลักการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con