รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลิกโฉมภาคเกษตรครั้งใหญ่! กรกอ.มีมติสนับสนุนโครงการประกันราคาสินค้าเกษตรโมเดลใหม่ ตั้งคกก.ขับเคลื่อน มอบ “อลงกรณ์” นำทีมตั้งเป้ายกระดับรายได้เกษตรกร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con