รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ พอใจแนวโน้มนักศึกษาเลือกเรียนสาขาเกี่ยวเนื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่ม หลัง กยศ. มีโครงการลดเงินต้น-ดอกเบี้ย 30-50%ย้ำรัฐบาลเดินหน้าเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานเดิมและบัณฑิตจบใหม่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con