รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ พบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าทั่วประเทศ พร้อมผลักดันพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง แนะทำแผนข้อเสนอเชิงลึกให้จังหวัดนำไปปรับใช้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con