รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง และเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าว รวมกว่า 1 พันล้านบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con