รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ เรื่อง "การให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con