รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดวธ.กำชับผู้บริหารสป.วธ.-สวจ.ทุกจังหวัดเบิกจ่ายงบปี 65 ไตรมาส 2 เน้นคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายตามเป้าหมายรัฐบาล เตรียมพร้อมเข้ารับประเมิน ITA

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con