รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con