รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับการเยียวยาประชาชนต่ำกว่าเป้า หลังไตรมาสแรกจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายคดีอาญาได้เพียง 23.31%

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con