รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-บอร์ดกวช.รับทราบผลสรุปกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปี 2564 มีวัดและศาสนสถานร่วมจัดกิจกรรม 17,806 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,040,256 คน วัดไทยในต่างประเทศเข้าร่วม 38 แห่ง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con