รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2564 พบคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ 81.25 คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน จากหน่วยงานภาครัฐ 8,300 แห่งทั่วประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con