รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con