รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเต็ม พ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูง และพร้อมเพิ่มขบวนรถพิเศษรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con