รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกและให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con