รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คำกล่าวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con