รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ชี้แจงข้อสงสัยการเปลี่ยนแปลงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ พร้อมเน้นย้ำว่าจะประเมินทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและนอกประเทศว่าจะดำเนินมาตรการต่อไปอย่างไร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con