รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานสัมมนา "อนาคตกระท่อม กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ" เพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและประชาชนทั่วไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con