รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ระงับการลงทะเบียนเข้าไทยแบบ Test & Go ชั่วคราว ส่วนผู้ลงทะเบียนแล้วสามารถเดินทางได้ถึง 10 ม.ค. 65

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con